آزمون بنویسیم (انشا)

ساخت وبلاگ
چکیده : یکی از اشعا ر فارسی ششم را که حفظ کردی بنویس.......... ..جملهنهادفعلما پدیده ها را خوب و دقیق م... با عنوان : آزمون بنویسیم (انشا) بخوانید :

یکی از اشعا ر فارسی ششم را که حفظ کردی بنویس.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

جمله

نهاد

فعل

ما پدیده ها را خوب و دقیق می بینیم.

 

 

انسان باید خالق خود را بشناسد .

 

 

 

از دو موضوع زیر یکی را انتخاب و در مورد آن ده جمله ی کامل بنویس

   1 – درمورد فصل زمستان و زیباییهای آن انشایی بنویسید

    2-  چراباید وطن  خود را دوست بداریم ؟

 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 

.............................................................................................................................

 

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 

................................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

   باز خورد معلم :                                             

                                                                                                       

                                                                                                         موفق باشید

 

 

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 29 بهمن 1396 ساعت: 1:13